Grønnedalsforeningen af 1985
 

Velkommen til Grønnedalsforeningen af 1985

Formål

Formålet med Grønnedalsforeningen af 1985 er at styrke sammenholdet mellem personer, der er/har været tilmeldt folkeregistret i Ivigtut Kommune, dvs. tjenestegørende ved Grønlands Kommando, ansatte ved Topsøe-Jensen & Schrøder i Grønnedal og Ivigtut, ansatte ved Kryolitselskabet Øresund samt sejlende personel på Søværnets inspektionskuttere.

Sommerfest

For at styrke dette sammenhold, arrangerer Grønnedalsforeningen en gang om året en sommerfest. Deltagerne til disse sommerfester er de i vedtægterne nævnte personer med samlever og deres børn. For børn er der dog sat en mindste alder på 16 år for deltagelse. Sommerfesterne afholdes fast i Jylland på Ebeltoft Park Hotel.

Sommerfesterne afholdes den 3. weekend i august.

Det årlige kontingent

For at blive/forblive medlem af Grønnedalsforeningen af 1985, og dermed få tilsendt indbydelser til sommerfesterne, er det nødvendigt, at man betaler et husstandskontingent hvert år. Dette husstandskontingent (der er på 150,- kr. pr. år) dækker samtlige de på adressen boende personer, og vil blive opkrævet sammen med betalingen for en eventuel festdeltagelse (der p.t. er på 800,- kr. pr. person) på det vedlagte girokort, der udsendes sammen med indbydelsen. Hvis dette husstandskontingent ikke bliver betalt inden den i indbydelsen skrevne dato, vil man blive slettet af Grønnedalsforeningens kartotek, og vil derfor ikke modtage nogen indbydelse til næste års sommerfest. I tilfælde af sejlende tjeneste, eller andet der forhindrer én i at kunne betale sit husstandskontingent til tiden, vil der kunne træffes aftale direkte med formanden eller næstformanden.
Sidste nyt fra bestyrelsen 31-03-2015

Sommerfesten og generalforsamlingen 2015 vil blive holdt i Ebeltoft lørdag d. 19. SEPTEMBER 2015. Bemærk, at festen i år er rykket til 3. weekend i september. Invitationer vil blive sendt til alle, der har betalt medlemskontingent.

I år er det foreningens 30 års fødselsdag. Det vil allerede være muligt at ankomme fra fredag d. 18. september kl. 16, da hotellet har lovet os, at man kan få sit værelse for to nætter og dermed lave et weekendophold. Der vil være fælles spisning kl. 19 på hotellet om fredagen. Bemærk, at man selv booker og betaler direkte til hotellet for denne ekstra del om fredagen. Hotellet har lovet os en særdeles favorabel pris på et helt weekendophold. Mange benytter sig af det, så kom gerne og få en hel dejlig weekend sammen. Mere info følger i invitationen.

I forbindelse med generalforsamlingen, forventer bestyrelsen, at gennemføre en rekonstruktion af foreningen og vedtægterne pga. dødsfald og sygdom.

Andre oplysninger
Grønnedalsforeningen vedligeholder en medlemsliste, der løbende vil blive opdateret.

Til opkrævning af husstandskontingent og tilmelding til sommerfesterne, har Grønnedalsforeningen af 1985 oprettet følgende konto:

Hals Sparekasse:
Reg.nr. 9212
Kontonr. 0000103128

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando samles i fælles kommando i Nuuk. Læs mere her.

Ny bog om forsvaret ved Grønland af Per Herholdt Jensen. Bog med titlen “Støt kurs – Flåden ved Grønland i 275 år – Grønlands Kommando i 60 år” udkom midt i december 2011. Bogen omtaler hele forsvaret ved Grønland helt frem til 25. august 2011, hvor beslutningen om at udflytte GLK/FRK til Nuuk under betegnelsen Værnsfælles Arktisk Kommando blev offentliggjort. Læs mere her.